Nauczyciele

logo

 

DYREKTOR:
mgr STANISŁAWA KAPUSTA

 

ZASTĘPCA DYREKTORA:
mgr Barbara Pluszyńska

 

 

NAUCZYCIELE:

 

Imię i nazwiskoStopień awansu zawodowegoKwalifikacjeNauczany przedmiot
mgr Stanisława Kapusta nauczyciel dyplomowany
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • matematyka
 • nauczanie początkowe
Matematyka
mgr Marcin Kuschill nauczyciel mianowany
 • teologia
Religia
ks mgr Mieczysław Gawor nauczyciel dyplomowany
 • teologia
Religia
mgr Urszula Wojtyto nauczyciel dyplomowany
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkol. z terapią pedagogiczną
Kształcenie zintegrowane
mgr Katarzyna Zabagło nauczyciel dyplomowany
 • nauczanie początkowe
 • terapia pedagogiczna
 • edukacja informatyczna
Kształcenie zintegrowane
mgr Weronika Lorenc nauczyciel kontraktowy
 • edukacja przedszkolna
Świetlica
mgr Edyta Boroń nauczyciel dyplomowany
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • pedagogika społeczno – opiekuńcza
 • nauczanie zintegrowane
 • socjoterapia
Kształcenie zintegrowane
mgr Marek Śnieżek nauczyciel dyplomowany
 • teologia, studia podyplomowe muzyka
Zajęcia artystyczne, muzyka
mgr Barbara Pluszyńska nauczyciel dyplomowany
 • polonistyka
 • bibliotekoznawstwo
Język polski
mgr Piort Kazimierczak nauczyciel dyplomowany
 • historia
 • technika
 • wiedza o społeczeństwie
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Technika
mgr Kinga Madej nauczyciel mianowany
 • anglistyka
 • polonistyka
Język angielski
Język polski
mgr Marta Hojny nauczyciel kontraktowy
 • anglistyka
Język angielski
mgr Barbara Nowacka nauczyciel dyplomowany
 • germanistyka
Język niemiecki
mgr Renata Puchała nauczyciel dyplomowany
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
Fizyka
Informatyka
mgr inż. Paweł Kapusta nauczyciel dyplomowany
 • matematyka
 • inż. informatyk
 • chemia z elementami ochrony środowiska
Matematyka
Chemia
mgr Izabela Dutka nauczyciel mianowany
 • nauczanie zintegrowane
 • terapia pedagogiczna
 • plastyka i technika

Kształcenie zintegrowane

Plastyka

mgr Barbara Jastrzębska – Bańdo nauczyciel dyplomowany
 • geografia
 • sztuka
 • przyroda
Muzyka
Plastyka
Geografia
Przyroda
mgr Robert Cetera nauczyciel mianowany
 • pedagogika
Pedagog
mgr Agnieszka Sury nauczyciel mianowany
 • filologia polska
 • bibliotekoznawstwo - komunikacja społeczna i dziennikarstwo
Język polski
mgr Bogumiła Czuba nauczyciel dyplomowany
 • wychowanie fizyczne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • polonistyka
 • organizacja i zarządzanie oświatą
Wychowanie fizyczne
mgr Damian Sternal nauczyciel dyplomowany
 • wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
mgr Edyta Jarnot nauczyciel mianowany
 • polonistyka
 • surdopedagog
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • oligofrenopedagogika
Oddzial przedszkolny
mgr Beata Raputa nauczyciel stażysta
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
Oddzial przedszkolny
lic. Elżbiega Siwek nauczyciel mianowany
 • polonistyka
 • bibliotekoznawstwo
Bibliotekarz

Copyright © 2017 SPO Wołowice | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: CreativeDesign