ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WOŁOWICACH

logo-xs.png
 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W WOŁOWICACH
 
 
 

W symbiozie z przyrodą!

Głównymi założeniami konkursu było:
 Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
 Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
 Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.
Konkurs odbył się na poszczególnych etapach: szkolnym, gminnym, parkowym
i wojewódzkim.
Spośród ponad 100 uczestniczących szkół, drużyna nasza znalazła się w grupie 11 najlepszych zespołów. W etapie wojewódzkim, szkołę reprezentowali: uczeń z klasy 5a- Antoni Pietrusiak, 7a- Krzysztof Pietrusiak oraz uczeń z klasy 8b- Franciszek Brzeziński.
Gratulujemy naszym zdobywcom wielkiego poświęcenia, samozaparcia, tytanicznej pracy, a nade wszystko przyswojonej wiedzy, pozwalającej osiągnięcie tak wysokiego miejsca, na poziomie naszego Województwa.
Życzymy zatem dalszych sukcesów, popartych talentem i pracą, w dalszym poznawaniu urokliwych zakątków NASZEJ OJCZYZNY.

Copyright © 2017 SPO Wołowice | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: CreativeDesign