ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WOŁOWICACH

logo-xs.png
 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W WOŁOWICACH
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Wołowicach

logo

 

 

 • Szkoła Podstawowa w Wołowicach jest jedną ze szkół gminy Czernichów. Wieś leży ok.20 km od Krakowa.
 • W skład szkoły wchodzi czternaście oddziałów szkoły podstawowej. Obowiązek szkolny realizują dzieci z Wołowic, Dąbrowy Szlacheckiej, Zagacia, Rącznej oraz Jeziorzan.
 • Nauka trwa od 8.05 do 14.00
 • W szkole uczniowie uczą się w nowej, jasnej i przyjaznej szkole. Każda klasa ma własną salę lekcyjną.
 • Budynki szkoły to trzy pawilony połączone łącznikami, na które składają się: dawny budynek, nowy pawilon (oddany do użytku w 1995 roku), a także nowoczesna sala gimnastyczna. Łącznie Zespół posiada 14 sal lekcyjnych.
 • Przy szkole znajduje się też kompleks boisk sportowych: boisko do piłki ręcznej, siatkówki oraz do gry w piłkę nożną.
 • Szkoła posiada nową pracownię komputerową z dostępem do Internetu, dziewięć tablic interaktywnych, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę oraz gabinet lekarski.
 • Organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
 • Uczniowie uczą się języków obcych: angielskiego, a także niemieckiego.
 • Problemy uczniów pomaga rozwiązywać pedagog szkolny, będący również psychologiem.
 • W naszej szkole funkcjonuje klasa "0". Zajęcia odbywają się od 8.00 - 13.00. Dzieci uczestniczą w zajęciach kółka teatralnego. Są również zajęcia taneczne.
 • Młodsi uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej, czynnej od godz. 7.00 - 17.00.
 • Duży nacisk kładzie się na aktywność fizyczną. Uczniowie uczestniczą w zajęciach SKS,
  w zawodach sportowych w wielu dyscyplinach, korzystają z nauki pływania, a także doskonalą swoje umiejętności w tańcu towarzyskim.
 • Dla chętnych organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne
 • Szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowymi gminy (konkursy, zawody sportowe, wymiana doświadczeń itp.).
 • Nasi uczniowie należą do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i uczestniczą w spotkaniach tych szkół na różnych płaszczyznach.
 • Uczniowie i nauczyciele współpracują ze środowiskiem lokalnym, m.in. organizują wspólne spotkania międzypokoleniowe (np. Dzień Seniora, Dzień Matki, Świeto Wikliny,Piknik Rodzinny, festyny itp.)
 • W naszej Szkole panuje przyjazna i życzliwa atmosfera.

 

Copyright © 2017 SPO Wołowice | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: CreativeDesign