ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WOŁOWICACH

logo-xs.png
 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 2 W WOŁOWICACH
 
 
 

Dzieje związku Świętego Jana Pawła II i ks. prof. Tadeusza Stycznia z Wołowicami

 

Ile razem dróg przebytych?...” – wspomnienia rodziny.

                                                                                                     Kochanemu Wujciowi

                                                                                                                      Siostrzenice

   Dla świata ksiądz profesor zwyczajny, doktor honoris causa, zasłużony pracownik KUL-u, wybitny etyk, autor wielu książek naukowych, redaktor naczelny pisma naukowego, przyjaciel i współpracownik Jana Pawła II, a dla naszej rodziny po prostu Wujciu i tym określeniem, którym nazywaliśmy go z miłością w domu, będę się posługiwać często w tych wspomnieniach.

   Parafrazując słowa Ojca Świętego, można powiedzieć podobnie o ks. prof. Tadeuszu Styczniu: Wołowice - tu wszystko się zaczęło i życie się zaczęło, i szkoła, i powołanie się zaczęło.

   O jego miłości do rodzinnych stron i do domu rodzinnego świadczy treść przypisu odsyłającego do dedykacji zamieszczonej w książce „Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna”: Ojczyzna – to także (niekiedy głównie) dom rodzinny: „W mojej wiosce pod Krakowem dom rodzinny nazywa się Ojczyzną. Było to dla mnie przez wiele lat jedyne znaczenie słowa „Ojczyzna”. Znaczyło ono dom. Po prostu dom. Ten właśnie jedyny dom”.

 (wypowiedź T. Stycznia SDS w publikowanym wywiadzie : T. Styczeń, E. Balawajder, Jedynie Prawda wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II, Roma 1986)

Dzieło „Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna” dedykowane pierwszej szkole mówi o niezapomnianej Małej Ojczyźnie – raju dzieciństwa, który przez całe życie przyciągał Wujcia jak magnes, wskazując ulubione ścieżki i ukochane przez niego ustronia.

Egzemplarz książki podarowanej szkole nosi taką dedykację:

 1

Mojej „Szkole Powszechnej” w Wołowicach, gdzie moja Ojczyzna i miłość do Ludzi i Boga tak głęboko rozbudzona w domu nr 82 

ks. Tadeusz Wojciech Styczeń

Obchody dnia patrona 16.10.2017

     Dnia 16.10.2017 autokarami udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej - Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, które powstało na początku XVII wieku jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego, a która należy dzisiaj do najciekawszych w Polsce założeń krajobrazowo-architektonicznych i do najczęściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych.

Dzień Patrona w Centrum Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach

Dnia 17 X 2016 r., w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły - Jana Pawła II, uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach wzięli udział w pielgrzymce do Centrum Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach.

Obchody dnia Patrona - 13. października 2014

13 paŸdziernika 2014 r., w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły - Jana Pawła II, uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach wzięli udział w wycieczce do Wadowic, miasta, w którym wychował się Karol Wojtyła. Głównym punktem zwiedzania było Muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego, które przez ostatnie cztery lata zostało poddane gruntownemu remontowi. Na powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych i czterech kondygnacjach, mieliśmy okazję zobaczyć odtworzone mieszkanie, które przed wojną należało do rodziny Wojtyłów.

PROJEKT EDUKACYJNY: "Gość w dom, Bóg w dom?" - wizyta Karola Wojtyły w Wołowicach

Copyright © 2017 SPO Wołowice | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: CreativeDesign